Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Dr. Király László, az MHTT alelnöke

1971-től dolgoztam a hadiiparban, majd 1974-től a védelmi (műszaki- gazdasági) igazgatás tervezés, ellenőrzés különböző területein a Honvédelmi Minisztériumban (Híradó főnökség); az Országos Tervhivatalban; a Pénzügyminisztériumban; a Miniszterelnöki Hivatal Védelmi és Biztonságpolitikai Államtitkárságán; az Állami Számvevőszéknél. Műszaki, közgazdasági diplomáim (1971. Budapesti Műszaki Egyetem okleveles villamosmérnök 1986. Budapesti Műszaki Egyetem okleveles gazdasági mérnök) és orosz, német, spanyol nyelvismeretem megszerzése után 1994-ben egyéni aspiránsként védtem meg "A gazdaság védelmi felkészítésének (gazdaságmozgósítás) egyes kérdései a tervgazdaságból a szociális piacgazdaságba átmenet időszakában" című disszertációmat és a hadtudomány kandidátusa (CSc) lettem. Publikációs tevékenységem számos cikk írása mellett kb. 10 könyv fordítói, szakértői, lektori munkáira terjedt ki. Ezek sorából kiemelném a Hír/233 számon megjelent szakutasítást, amely több mint 30 évig szolgálta a Honvédség tábori híradása egyik alapeszközének (RDM12/06 rádió relé) üzemeltetését, valamint a Védelemgazdaság makrofolyamatai (Bp. 2003) tankönyvet, amelyben a "Hadigazdálkodás" és "Az országvédelem gazdasági feladatai" fejezetek szerzője voltam. 2009 tavaszán Medveczky Mihály PhD. Úrral közösen megírtuk a "Védelemgazdasági alapismeretek önkormányzati (védelmi igazgatási) válságmenedzsereknek" című ZMNE egyetemi jegyzetet. Oktatói tevékenységemet a ZMNE 2009-ben címzetes egyetemi docensi cím adományozásával ismerte el. Remélem, hogy oktatói tevékenységem és ezek a könyvek hosszú évekig fogják szolgálni a védelemgazdászok képzését. 1994 óta vagyok a MHTT tagja 2001-210 között a Védelemgazdasági Szakosztály elnökeként eredményes tudományszervezői munkát végeztem. 2004 óta a Hadtudomány Szerkesztőbizottságában is tevékenykedek. 2010-ben a Társaság alelnökévé választottak és ebben a minőségemben ellátom a Szerkesztőbizottság vezetését.2011-ben korábbi szakosztály elnöki munkám, publikációs és oktatói tevékenységem elismeréseként a Társaság Tanárky-díjjal tüntetett ki. 2013-ban újra indultam a Társaság alelnöki tisztségéért, amelyre a Küldöttgyűlés megválasztott. Mandátumom lejártáig változatlan ambícióval folytatom mindazon feladatok ellátását, amelyek a Társaság Alapszabályából és az elnökség határozataiból rám hárulnak.    

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság