Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Dr. Haig Zsolt, az MHTT Etikai Bizottságának tagja

1961-ben születtem Salgótarjánban.

1983-ban végeztem a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola rádióelektronikai harc szakán. Első szolgálati helyem az MN Rádióelektronikai Ellenőrző Központban (RELEK) volt. 1989-ben fejeztem be akadémiai tanulmányaimat, amelynek követően a ZMKA Elektronikai Harc Tanszékére kerültem oktatói beosztásba. Jelenleg egyetemi docens vagyok. 1996-ban egyetemi doktori fokozatot, 1998-ban pedig PhD fokozatot szereztem hadtudományok tudományágban.

1998-2006 között az Elektronikai Hadviselés tanszék tanszékvezető helyettese, 2004-ben megbízott tanszékvezetője voltam. 2005-2009 között a Bolyai János Katonai Műszaki Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettesi tisztségét töltöttem be.

2001-től folyamatosan részt veszek PhD fokozatszerzési eljárásokban. Doktori védéseknél 2 alkalommal voltam hivatalos bíráló, 17 alkalommal láttam el bizottság titkári és bizottsági tag teendőket. Témavezetésemmel eddig két fő védte meg eredményesen doktori értekezését. Jelenleg 5 doktorandusz témavezetője vagyok.

2002-ben elnyertem az egyetem kiváló oktatója címet. Ugyanebben az évben három év időtartamra elnyertem a Széchenyi István Ösztöndíjat. 2006-ban 3 éves időtartamra elnyertem az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat.

2002-2004-ig a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola "Elektronikai hadviselés általános elmélete" tudományszak vezetője voltam, 2004-től pedig a ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola "Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció" tudományszak vezetője vagyok.

2004-től 2009-ig tagja voltam a ZMNE Szenátusának (korábban Egyetemi Tanácsának).
2005-2009-ig tagja voltam az Egyetemi Tudományos Tanácsnak, és elnöke voltam a Kari Tudományos Bizottságnak.

1998-tól vagyok tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, 2005-ben az MHTT Etikai Bizottságának tagjává választottak, amely tisztséget azóta is betöltöm. 2003-tól az MHTT bejegyzett szakértője vagyok Információs műveletek, vezetési hadviselés és elektronikai hadviselés területen. 2005-től tagja vagyok az egyetem Doktori Tanácsának.

2005-től a Bolyai Szemle c. tudományos szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának elnökhelyettese vagyok. 2006-ban kezdeményezésemre megalapítottuk a Hadmérnök c. online tudományos szakmai folyóiratot, amelynek alapítója, szerkesztőbizottsági tagja illetve rovatvezetője is vagyok.

2008-tól a Bolyai János Hadmérnöki Díj Szakértői Kuratórium titkára vagyok, és többek között e tisztségemben aktív tevékenységet folytatok a hallgatói tehetséggondozás terén.

2009-ben habilitációs oklevelet szereztem.

Publikációim száma meghaladja a 80-at, ezek egy része angolul jelent meg.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2010 Magyar Hadtudományi Társaság