Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Az MHTT elnökségének 2013. április 5-ei ülésén született határozatok

  • Az elnökség egyhangúlag további kiegészítésre javasolja a  szakértői cím odaítélésére vonatkozó szabályzatot, és felkéri az Intéző Bizottságot, hogy a következő elnökségi ülésre az elhangzott javaslatokat figyelembe véve terjessze be ismét.
  • Az elnökség B. Stenge Csaba pályázatát egyhangúlag elfogadta. A mai nappal  jogosult az MHTT szakértője cím használatára.
  • Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a  határozat szövegszerű megfogalmazása a helyszínen akadályokba ütközött. Az elnökség megbízta a Társaság elnökét a határozat formába öntésével és körözésével az elnökség tagjai között azzal, hogy az e-mail-re csak azok válaszoljanak, akik nem értenek egyet a határozattal. Az elutasító válaszok beérkezési határideje április 8-a, hétfő 24.00. Akitől eddig a határidőig nem érkezik válasz, azt "igen"-nel szavazónak számítja az elnökség.*

* Megjegyzés: Az időközben bekövetkezett változások (mindkét szakosztály-elnök bejelentette kilépését a Magyar Hadtudományi Társaságból) miatt operatív döntés született az etikai eljárás felfüggesztéséről. A soron kívüli ülésre összehívott Intéző Bizottság 04.22-én  úgy határozott, hogy háromtagú „ad hoc” bizottság ( Csontos András elnök, Resperger István és Szenes Zoltán tagok) újabb beszélgetést kezdeményez mindkét szakosztály-elnökkel a békéltetés érdekében.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2012 Magyar Hadtudományi Társaság