Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Az MHTT elnökségének 2012. szeptember 18-i ülésén született határozatok:

  • Az  elnökség – titkos szavazással – 16 igen szavazattal egyhangúlag dr. Kovács Lászlónak adományozta a Tanárky-díjat.
  • A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége egy fő tartózkodása mellett az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a 2013. évi beszámoló és tisztújító küldöttgyűlésnek: A „stratégiai bizottság” által annak idején megfogalmazott javaslatot – miszerint a Társaság vezető szerveinek struktúráját megváltoztatva célszerű megteremteni a társadalmi elnök tisztségét – az MHTT küldöttgyűlése nem támogatja.
  • Az elnökség egyhangúlag felkéri az „ad hoc” bizottságot, hogy a jelenlegi struktúrában tegye meg a javaslatait az alapszabály módosítására.
  • Az elnökség  – a tevékenység okafogyottá válásával – egyhangúlag visszahívja Király László alelnököt a „stratégiai bizottságból”.
  • A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy 2013-tól kezdődően a Hadtudomány című folyóirat nemcsak a Társaság kiadványa, hanem a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának folyóirata is. Ennek megfelelően a fedőlapon és a belső címlapon módosul a felirat (A Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottság folyóirata). Az elnökség javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy az Alapszabályban a vonatkozó változtatást vezesse át.
  • Az elnökség felhatalmazza az Intéző Bizottságot, hogy a 2013. évi küldöttgyűlést február utolsó vagy március első péntekjén 9 órára készítse elő és hívja össze.

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2012 Magyar Hadtudományi Társaság