Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Az MHTT elnökségének 2011. december 9-ei ülésén született határozatok

 • Az elnökség a gazdasági elnökhelyettes tájékoztatását a Társaság aktuális gazdasági helyzetéről tudomásul vette, és egyhangúlag támogatta az IB javaslatát, hogy a következő küldöttgyűlésen Gáspár Tamást jelölje a gazdasági elnökhelyettesi tisztségre. Fodor Péter a feladatokat folyamatosan átadja Gáspár Tamásnak a küldöttgyűlés határozatáig.
 • Az elnökség egyhangúlag elfogadta az IB javaslatát, hogy a Társaság 2011. évi tudományos cikkpályázatának díjazása a kapott összpontszám alapján kialakult sorrend szerint történjen.

Az MHTT elnökségének 2011. szeptember 23-ai ülésén született határozatok

 • Az elnökség Dr. Hegedűs Henrik pályázatát egyhangúlag elfogadta. A mai nappal  jogosult az MHTT szakértője cím használatára.
 • Az elnökség  Fodor Péter  tájékoztatását az Állami Számvevőszék által észrevételezett tételeket véleményezéséről, tudomásul vette. További információt kér az elkövetkező elnökségi ülésre a visszafizetés módjáról, a konkrét összegről és a jövőbeni elszámolások kidolgozásáról.
 • Az  elnökség - titkos szavazással - 12 igen szavazattal dr. Király Lászlónak adományozta a Tanárky-díjat.
 • Az elnökség egy fő tartózkodása mellett megbízta az alelnököt, hogy egyszeri esetben gyakorolja a munkáltatói jogokat és kössön megbízási szerződést az  elnökség nevében a Társaság elnökével. A tiszteletdíj folyósítását nem a HM által folyósított támogatásból kell fedezni.
 • Az elnökséga Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály által  szervezett, a katonai logisztika időszerű kérdéseiről szóló konferencia támogatását egyhangúlag megszavazta.

 Az MHTT elnökségének 2011. május 6-ai ülésén született határozatok

  • Az elnökség egyhangúlag elfogadta a gazdálkodási és pénzkezelési szabályzatot.
  • Az elnökség egyhangúlag elfogadta a titkárságvezető munkabérének korrekcióját a kormányhatározat értelmében, az adószabályok miatti csökkenés kompenzálására.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2012 Magyar Hadtudományi Társaság