Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Az MHTT elnökségének 2009. szeptember 25-ei ülésén született határozatok:

  • A Hadtudomány című folyóirat előkészítésében résztvevők illetményének növelésére tett javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
  • Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Társaság a Pákozdi Katonai Emlékhely Bizottság felhívására  50.000,- Ft támogatással járuljon hozzá a történelmi emlékmű megmentéséhez.                         
  • A Társaság megalapításának 20 éves jubileumi évfordulójára az elnökség egyhangúlag a Hadtudomány folyóirat  teljes terjedelmű  különszámának megjelentetése mellett foglalt állást.
  • Az elnökség nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta a jelölőbizottság elnökének dr. Szabó Józsefet, a tagoknak dr. Király Lászlót és dr. Csikány Tamást.
  • Az ÁFA változás a könyvelő és az elnök javadalmazását hátrányosan érinti. Az elnökség egy tartózkodással elfogadta, hogy július 1-jétől visszamenőleg emelje meg a Társaság a két  összeget.
  • Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy 2009-ben a Társaság két Tanárky-díjat adományozzon.
  • Az  elnökség - titkos szavazással - 13 igen szavazattal dr. Felházi Sándornak és 11 igen szavazattal Szabóné dr.  Szalánczi Erikának adományozta a Tanárky-díjat.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2009 Magyar Hadtudományi Társaság